Sale!
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2a
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2b
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2e
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2c
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2d
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2a
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2b
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2e
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2c
  • Classic Tan Leather - 18mm | 2x_2d

Classic Tan Leather – 18mm

399.000đ

– Dây đeo chất liệu da, màu đen.

– Kích thước bản dây 18mm, sử dụng cho case đồng hồ DYOSS size 36mm.

- Xem hướng dẫn thay dây ở đây.