Sale!
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1a
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1b
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1e
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1c
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1d
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1a
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1b
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1e
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1c
  • Classic Black Leather - 18mm | 2x_1d

Classic Black Leather – 18mm

399.000đ

– Dây đeo chất liệu da, màu đen.

– Kích thước bản dây 18mm, sử dụng cho case đồng hồ DYOSS size 36mm.

- Xem hướng dẫn thay dây ở đây.