HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ DYOSS CHO RIÊNG BẠN

Hướng dẫn này sẽ cho bạn biết cách tự thêm hình ảnh, hình vẽ hoặc text yêu thích cho đồng hồ DYOSS của mình.

– Upload photo từ thiết bị của bạn, hoặc chọn ảnh từ thư viện có sẵn của DYOSS với hàng trăm mẫu đa dạng, hoặc chọn ảnh từ Facebook và Instagram cho mặt đồng hồ của bạn.

– Thêm text, thay đổi màu text.

– Chọn size mặt đồng hồ (nam/nữ).

– Chọn dây đồng hồ.

– Chọn màu kim đồng hồ.

Các bạn có thể theo dõi video clip sau đây để hiểu rõ quy trình tự thiết kế đồng hồ DYOSS:

Message Us
Dyoss Watch